เอเชียสุพรีม
ความเป็นมา บริษัท เอเชีย สุพรีม จำกัด
         ขอต้อนรับทุกท่านสู่ บริษัท เอเชีย สุพรีม จำกัด บริษัทขายตรงของคนไทยที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจมากกว่า 20 ปี เพื่อให้ผู้จำหน่ายทุกคนก้าวไปพร้อมกับเรา เป็นครอบครัวเดียวกันที่จะได้สิ่งที่ดี่ที่สุด ในการสร้างธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องร่วมกัน มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งมีสุขภาพที่แข็งแรง
 

บริษัทฯ มีโรงงานผลิต ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยระบบ GMP, ISO 9001-2008 และ Halal เราจึงคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อีกทั้งเรายังมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการถ่ายทอดสู่ผลิตภัณฑ์ความงาม  และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เรายังมีระบบการบริหารการจัดการคลังสินค้า และระบบการขนส่งโลจิสติกที่มีประสบการณ์กว่า 13 ปีเพื่อให้บริการแก่ผู้จำหน่ายลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยจุดเริ่มต้นในประเทศ ก้าวขึ้นสู่บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ สู่ภูมิภาคเอเชียอย่างมั่นคง และยั่งยืนเอเชียสุพรีม เป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจขายตรงระดับมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จจากประเทศแคนาดา (Canada) เข้าร่วมทีมกับสุดยอดนักขายและนักบริหารงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตัดสินนักขายตรงดีเด่น ของสมาคมการขายตรงแห่งประเทศไทย (อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ) รวมถึงนักยุทธศาสตร์และนักการตลาด MLM (Multi Level Marketing)  ที่ประสบความสำเร็จ โดยร่วมกับบริษัท ที.โอ.พี. คอสเมติคส์ แอนด์ แมนูเฟคเจอร์ จำกัด (T.O.P. Cosmetics and Manufacture Co.,Ltd) ซึ่งผลิตสินค้าประเภท Personal Care และ Skin Care ที่ได้รับการยอมรับและรับรองมาตรฐานสากลด้วยระบบ GMP, ISO9001-2008 และ Halal ที่ตอบสนองลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศและมีศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้า (Research and Development Center) ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุด มีความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดปณิธานของบริษัทฯ
      บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเครือข่าย และพร้อมที่จะสนับสนุนให้นักธุรกิจเอเชียสุพรีม ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด บริษัทฯ ขอให้คำมั่นสัญญากับนักธุรกิจเอเชียสุพรีม ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
  -  บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเป็นสมาชิกสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  -  บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจริยธรรม อย่างสูงสุด
  -  บริษัทฯ จะค้ดสรรวัตถุดิบและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานสากลเท่านั้น เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  -  บริษัทฯ จะยึดหลักธรรมาภิบาลโดยไม่เอารัดเอาเปรียบผู้จำหน่ายและผู้บริโภค
  -  บริษัทฯ จะทุ่มเทกำลังที่จะร่วมสร้างความเจริญเติบโตแก่ธุรกิจเครือข่ายของเอเชียสุพรีม
  -  บริษัทฯ จะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับอินโดจีน และมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นผู้นำธุรกิจขายตรงในภูมิภาคเอเชีย
  -  บริษัทฯ เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง กับทีมงานเภสัชกรที่มีประสบการณ์
  -  บริษัทฯ จะสนับสนุนให้นักธุรกิจเอเชียสุพรีมบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ โดยเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างแท้จริง โดยมีสิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯ


วิสัยทัศน์
       บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรธุรกิจเครือข่าย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักธุรกิจเอเชียสุพรีม และผู้บริโภค ให้ได้รับผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมรวมถึงการบริการที่ดีที่สุด ร่วมกับนักธุรกิจเอเชียสุพรีมเพื่อเติบโตและก้าวไปสู่เป้าหมาย แห่งความสำเร็จร่วมกัน บริษัทไม่มุ่งเน้นหากำไรเพียงอย่างเดียว กำไรที่เกิดขึ้นบางส่วน เราจะบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมเน้นทำธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เรามีสถาบันฯ อบรมนักขายที่ให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้แก่คนรุ่นใหม่และพัฒนาคนให้เป็นคนดีของสังคม
     ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรูปแบบแผนทางการตลาดให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดีของธุรกิจเครือข่าย ด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรมต่อนักธุรกิจเอเชียสุพรีม โดยมุ่งเน้นความสำคัญ ดังนี้
    สร้างให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดียิ่งขึ้น
    สร้างให้ทุกคนมีฐานะทางการเงินดีที่มั่นคง
    สร้างให้ทุกคนมีอาชีพที่อิสระและพัฒนาให้เป็นคนดีของสังคม
    สร้างให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักและผูกพันกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
    สร้างให้ทุกมีความสุขและครอบครัวที่อบอุ่น

"เอเชียสุพรีม" ขายตรงไทยพันธุ์ใหม่ ชูจุดแข็ง
ทุนแกร่ง ทีมเก๋า นวัตกรรมเจ๋ง เทรนนิ่งแรง เสริมฐานรบแกร่ง มั่นใจยอดขายพุ่ง 300 ล้าน

บริษัท  เอเชียสุพรีม จำกัด บริษัทขายตรงน้องใหม่  ชูยุทธศาสตร์สำคัญคือ มีทุนที่แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ ทีมผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 20 ปี นวัตกรรมทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกและมี "สถาบันธุรกิจเครือข่ายเอเชีย" เพื่อสร้างผู้นำเลือดใหม่สู่มืออาชีพอย่างมีคุณธรรมเป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมลุยตลาดอินโดจีน คาดสิ้นปีรายได้แตะ 300 ล้านบาท
         อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย สุพรีม จำกัด / ประธานสถาบันธุรกิจเครือข่ายเอเชีย (Asia Network Business Institute) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจขายตรงหรือการสั่งซื้อสินค้าแบบไดเร็กซ์เซลเป็นช่องทางใหม่ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ต่อเนื่องขึ้นทุกปี จึงเกิดการรวมตัวและร่วมทุนของทีมผู้บริหารที่คร่ำหวอดในวงการธุรกิจขายตรงมากว่า 20 ปีที่มีเป้าหมายเดียวกัน มาร่วมก่อตั้งบริษัท เอเชีย สุพรีม ขึ้น ให้เป็นบริษัทธุรกิจขายตรงด้วยระบบเครือข่ายชั้นนำของคนไทย ที่มีนักลงทุนจากต่างประเทศมาร่วมลงทุน และช่วยกันผลักดันธุรกิจเพื่อให้ก้าวไปเป็นผู้นำอันดับ 1 ในเมืองไทย รวมทั้งมุ่งขยายธุรกิจสู่ตลาดอินโดจีนและก้าวสู่การเป็นธุรกิจเครือข่าย ใน ของเอเชียอีกด้วย เราต้องการเห็นเอเชีย สุพรีมเป็นบริษัทต้นแบบของธุรกิจเครือข่ายที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้บริโภคและสังคม

         คุณธวัชชัย วงศ์ธนสารสิน ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท เอเชียสุพรีม จำกัด เปิดเผยว่า "เอเชียสุพรีมมีฐานการผลิตในประเทศไทย โดยการร่วมทุนกับบริษัท ทีโอพี คอสเมติค แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงงานผลิตที่มีอุปกรณ์การผลิตอันทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย จนได้รับรองมาตรฐาoจาก  GMP, ISO9001-2008 และ Halal ภายใต้แบรนด์ Noiris ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาผิวพรรณ ป้องกันแสงแดด ริ้วรอยจุดด่างดำ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการควบคุมคุณภาพ และค้นคว้าวิจัยจากนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์กว่า 20 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมรวมกันมากกว่า 13 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าได้มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค"
        "นอกจากนั้นเรายังร่วมมือกับหน่วยงานธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ คัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ก้าวทันนวัตกรรมการผลิตอยู่เสมอ ล่าสุดทีมวิจัยสามารถค้นคว้านวัตกรรมใหม่จนได้ผลิตภัณฑ์ Noiris MTP Anti Melasma  ครีมขึ้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลปัญหาเรื่องฝ้า ให้จางลง รอยหมองคล้ำดูจางลง ทำให้ผิวเนียนสวยกระจ่างใส อย่างเป็นธรรมชาติด้วยนวัตกรรม Micro เอนแคปซูเลส ซึ่งมีอุนภาพขนาดเล็ก สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดี ช่วยให้สารสำคัญออกฤทธิ์ได้ดีที่มีประสิทธิภาพ" คุณธวัชชัย วงศ์ธนสารสิน กล่าว
         "นอกจากนั้น เราก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างผู้นำให้แข็งแกร่งด้วย "การเทรนนิ่ง" โดยบริษัทฯ เรามีสถาบันธุรกิจเครือข่ายเอเชีย หรือ Asia Network Institute เพื่อเป็นแหล่งรวมเครือข่ายด้านวิชาการ ข้อมูล ข่าวสาร และบุคลากรทางด้านการขายและการตลาดโดยตรงเป็นแห่งแรกในประเทศไทยขึ้น ซึ่งจะเป็นเสมือนศูนย์รวมของวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้จัดการสัมมนา เพื่อฝึกอบรม ฝึกฝนให้ผู้แทนจำหน่ายอิสระแต่ละท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการธุรกิจการขายตรงอย่างถูกต้อง  เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรในธุรกิจเครือข่ายการขายตรงให้มีเป็นคนดีและคนเก่ง มีศํกดิ์ศรีที่สังคมยอมรับ มีจิตอาสาสาธารณะ อาสารับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป" อาจารย์ไพบูลย์ สำราญภูติ กล่าวเสริม

         นายอุชาเดช อุทยานานนท์ กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท เอเชียสุพรีม จำกัด กล่าวว่า "ตัวผมเองมีประสบการณ์ในวงการมากกว่า 20 ปี ในธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า เอเชียสุพรีมจะต้องเดินหน้าไปอย่างมั่นคง ผมไม่ได้มาคนเดียว ผมมากับผู้จำหน่ายที่เคยประสบความสำเร็จและติดตามเรามาเพื่อทำธุรกิจเอเชียสุพรีม ด้วยกัน ตรงนี้เป็นจุดแข็งของเรา ในธุรกิจนี้มีองค์กรประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วน คือผู้จำหน่าย เราถือว่าผู้จำหน่ายเป็นบุคลากรอันมีค่าที่เราจะต้องดูแลให้ดี เพราะเมื่อเค้าประสบความสำเร็จ บริษัทก็จะประสบความสำเร็จ เช่นกัน องค์ประกอบต่อไป คือสินค้าต้องเยี่ยม ต้องตอบโจทย์ได้ว่าเป็นสินค้าที่ใช้แล้วเห็นผล และสุดท้ายคือแผนการตลาดที่จ่ายค่าตอบแทนคุ้มค่า ทำได้จริงและสามารถสนับสนุนให้นักธุรกิจเอเชียสุพรีมทุกท่านบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จโดยเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างแท้จริง"
        "ส่วนแผนการตลาดในขั้นต้นนี้ เรามุ่งเน้นไปที่การจัดโรดโชว์ไป 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา  ขอนแก่น อุบลราชธานี และสุราษฏร์ธานี คาดสิ้นปีรายได้แตะ 300 ล้านบาท และจำนวนสมาชิกพุ่ง 2,000 คน นอกจากนั้น เรายังมีแนวทางที่ชัดเจนในการมุ่งตรงสู่ทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในขณะนี้บริษัทได้มีฐานเครือข่ายนักธุรกิจอยู่ที่ประเทศพม่า และเวียดนาม ซึ่งคาดว่าอีก 2 - 3 ปี จะรุกขยายธุรกิจไปที่ประเทศอินโดนีเซีย และจีนได้" นายอุชาเดช อุทยานานนท์ กล่าวปิดท้าย

         บริษัท เอเชียสุพรีม จำกัด มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเครือข่ายและพร้อมที่จะสนับสนุนให้นักธุรกิจเอเชียสุพรีม ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด เพื่อให้ผู้จำหน่ายทุกคนก้าวไปพร้อมกับเรา เป็นครอบครัวเดียวกันที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องร่วมกันก้าวสู่ภูมิภาคเอเชียอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น